Kontakt

Address


Kemiteknologssektionens Sexmästeri, K6
Kemivägen 4
41296 Göteborg

Sexmästare

Philip Engstrand
phieng@student.chalmers.se
076 172 77 28

Kassör

Carl Laurell
lacarl@student.chalmers.se
073 675 37 64

Ormtjusare (uthyrning)

Julia Renström
julren@student.chalmers.se
072 576 54 13

Email

k6@chestud.chalmers.se

Facebook

facebook